Stockholm Explorative Talks

Stockholm Explorative Talks

9 september, 2021

18 forskare från Stockholms samtliga lärosäten tillsammans på scen för första gången

För första gången någonsin samlas forskare från Stockholms samtliga 18 universitet och högskolor på samma scen. Den 23 september går Stockholm Explorative Talks av stapeln i Kungasalen på KMH, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

De 18 forskarna har inte kunnat förbereda sig i förväg. De vet inte vilka ämnen som kommer att diskuteras, eller vilka de kommer att dela scen med.

Syftet är att diskutera vår tids globala utmaningar från nya vinklar, över traditionella akademiska gränser.

– Vi vill visa på den fantastiska bredd som finns inom akademin i Stockholm och understryka den viktiga roll som forskare spelar i att hitta lösningar på globala problem, säger Maria Fogelström Kylberg, VD för Stockholms Akademiska Forum som är arrangör och initiativtagare till Stockholm Explorative Talks.

Stockholm Explorative Talks har arrangerats på scen vid två tidigare tillfällen, då i samarbete med Nobel Center och del av Nobel Callings officiella program. Detta är dock första gången samtliga lärosäten i Stockholm finns representerade.

– I det spontana mötet mellan forskare från olika discipliner uppstår spännande diskussioner. Tanken bakom Stockholm Explorative Talks är att forskare kan tillföra mycket även utanför sitt eget fält. Globala problem är gränsöverskridande, och därför måste lösningarna också vara det. Stockholm Explorative Talks är ett forum för sådana diskussioner, säger Maria Fogelström Kylberg.

Evenemanget är uppdelat i två sessioner med nio forskare per session. Samtalen leds av Elisabeth Ericson och Gustav Borgefalk, och kommer att livestreamas.

För mer information om Stockholm Explorative Talks och anmälan, se: https://staforum.se/en/event-item/stockholm-explorative-talks-on-stage/.

9 september, 2021

18 forskare från Stockholms samtliga lärosäten tillsammans på scen för första gången

För första gången någonsin samlas forskare från Stockholms samtliga 18 universitet och högskolor på samma scen. Den 23 september går Stockholm Explorative Talks av stapeln i Kungasalen på KMH, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

De 18 forskarna har inte kunnat förbereda sig i förväg. De vet inte vilka ämnen som kommer att diskuteras, eller vilka de kommer att dela scen med.

Syftet är att diskutera vår tids globala utmaningar från nya vinklar, över traditionella akademiska gränser.

– Vi vill visa på den fantastiska bredd som finns inom akademin i Stockholm och understryka den viktiga roll som forskare spelar i att hitta lösningar på globala problem, säger Maria Fogelström Kylberg, VD för Stockholms Akademiska Forum som är arrangör och initiativtagare till Stockholm Explorative Talks.

Stockholm Explorative Talks har arrangerats på scen vid två tidigare tillfällen, då i samarbete med Nobel Center och del av Nobel Callings officiella program. Detta är dock första gången samtliga lärosäten i Stockholm finns representerade.

– I det spontana mötet mellan forskare från olika discipliner uppstår spännande diskussioner. Tanken bakom Stockholm Explorative Talks är att forskare kan tillföra mycket även utanför sitt eget fält. Globala problem är gränsöverskridande, och därför måste lösningarna också vara det. Stockholm Explorative Talks är ett forum för sådana diskussioner, säger Maria Fogelström Kylberg.

Evenemanget är uppdelat i två sessioner med nio forskare per session. Samtalen leds av Elisabeth Ericson och Gustav Borgefalk, och kommer att livestreamas.

För mer information om Stockholm Explorative Talks och anmälan, se: https://staforum.se/en/event-item/stockholm-explorative-talks-on-stage/.