5 students working with assignment smiling and looking at a computer

5 students working with assignment smiling and looking at a computer

19 februari, 2019

Antalet internationella studenter i Stockholm ökar

Under de tre senaste åren har antalet internationella studenter i Stockholm ökat med 20%, vilket innebär 1 630 fler inresande studenter. Under det senaste läsåret ökade antalet med 5% jämfört med året dessförinnan, vilket innebar att det totalt var 9 750 inresande studenter. Detta betyder att antalet internationella studenter i Stockholm närmar sig 10 000.

För första gången sedan studieavgifterna infördes är Kina landet med flest internationella studenter i Stockholm. De tyska studenterna som under många år varit den största, eller den näst största, gruppen i Stockholm ökar också, men inte i samma takt som Kina och har därför i år placerat sig på en tredje plats.

Detta presenteras i den nya rapporten Studiedestination Stockholm: Internationell studentmobilitet i Stockholm 2017-2018, som Stockholms Akademiska Forum släpper idag.

Länkar

Se pressmeddelande

Rapporten på webben

19 februari, 2019

Antalet internationella studenter i Stockholm ökar

Under de tre senaste åren har antalet internationella studenter i Stockholm ökat med 20%, vilket innebär 1 630 fler inresande studenter. Under det senaste läsåret ökade antalet med 5% jämfört med året dessförinnan, vilket innebar att det totalt var 9 750 inresande studenter. Detta betyder att antalet internationella studenter i Stockholm närmar sig 10 000.

För första gången sedan studieavgifterna infördes är Kina landet med flest internationella studenter i Stockholm. De tyska studenterna som under många år varit den största, eller den näst största, gruppen i Stockholm ökar också, men inte i samma takt som Kina och har därför i år placerat sig på en tredje plats.

Detta presenteras i den nya rapporten Studiedestination Stockholm: Internationell studentmobilitet i Stockholm 2017-2018, som Stockholms Akademiska Forum släpper idag.

Länkar

Se pressmeddelande

Rapporten på webben