1 april, 2019

Ny rektor vid Försvarshögskolan

Porträtt Robert EgnellIdag, den 1 april, tillträder Försvarshögskolans nye rektor, Robert Egnell.

Robert Egnell är professor i ledarskap och har fram till nu varit chef för Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan. Egnell har stor internationell erfarenhet. Han disputerade 2008 i ämnet War Studies vid King’s College, London. Mellan 2012-2015 var han Visiting Professor och Director of Teaching inom Security Studies Program, vid Georgetown University. Han är också Senior Fellow vid Georgetown Institute for Women, Peace and Security. Förutom åren i Storbritannien och USA har han erfarenhet från Tanzania där han varit assisterande lektor vid Universitetet i Dar es Salaam och undervisat i internationella relationer, statskunskap och konflikthantering. Robert Egnell har även varit verksam vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som förste forskare där han arbetat med fredsfrämjande insatser, afrikansk säkerhet och civil-militära relationer. I sin forskning har han bland annat ägnat sig åt FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Hans publikationer omfattar en lång lista artiklar i akademiska tidskrifter, och även en rad böcker vid internationella förlag.

 

FOTO (Robert Egnell): CAMILLA SVENSK

1 april, 2019

Ny rektor vid Försvarshögskolan

Porträtt Robert EgnellIdag, den 1 april, tillträder Försvarshögskolans nye rektor, Robert Egnell.

Robert Egnell är professor i ledarskap och har fram till nu varit chef för Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan. Egnell har stor internationell erfarenhet. Han disputerade 2008 i ämnet War Studies vid King’s College, London. Mellan 2012-2015 var han Visiting Professor och Director of Teaching inom Security Studies Program, vid Georgetown University. Han är också Senior Fellow vid Georgetown Institute for Women, Peace and Security. Förutom åren i Storbritannien och USA har han erfarenhet från Tanzania där han varit assisterande lektor vid Universitetet i Dar es Salaam och undervisat i internationella relationer, statskunskap och konflikthantering. Robert Egnell har även varit verksam vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som förste forskare där han arbetat med fredsfrämjande insatser, afrikansk säkerhet och civil-militära relationer. I sin forskning har han bland annat ägnat sig åt FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Hans publikationer omfattar en lång lista artiklar i akademiska tidskrifter, och även en rad böcker vid internationella förlag.

 

FOTO (Robert Egnell): CAMILLA SVENSK