Staf Analytics

Vi analyserar, sammanställer och presenterar kunskap om det akademiska Stockholm.

Nyckeltal för Stockholms akademi

Akademin är viktig för Stockholms tillväxt och spelar en avgörande roll för samhällets utveckling och välfärd. Det är en bransch som sysselsätter drygt 21.000 personer, omsätter 23 miljarder kronor per år och utbildar nästan 110.000 studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

0
Universitet och högskolor
0
Studenter
0
Doktorander
0
Anställda
0
Forskande och undervisande personal
0
Professorer

Jämställdhet

I Stockholm är jämställdhet något som vi självklart strävar efter. Vi är stolta över att 10 av 18 universitetsrektorer är kvinnor. I Stockholms akademi är det jämställt mellan könen bland studenter och anställda. En siffra som släpar efter är könsfördelningen bland professorer, men fördelningen blir bättre för varje år. Titta gärna närmare i den interaktiva grafiken här intill.

Rapporter i vårt arkiv

3 glada studenter i biblioteket

Rapport | 25 mar 2020

Studiedestination Stockholm: Internationell studentmobilitet i Stockholm 2018-2019

  • Närmare 10 000 internationella studenter
  • Flest från Kina, Tyskland och Finland
  • Ökning av indiska studenter med 26%
  • Utresande utbytesstudenter minskar
  • Färre utresande utbytesstudenter väljer Storbritannien

Har du frågor om vår statistik? Kontakta gärna Brita Lundström, omvärldsanalytiker på Stockholms Akademiska Forum.

Brita Lundström

Omvärldsanalytiker
Telefon: 08-674 77 70
Mobil: 073-270 43 58
Mail: brita.lundstrom@staforum.se