Stockholm Explorative Talks

Stockholm Explorative Talks

16 oktober, 2018

Stockholm Explorative Talks utmanade gränser

Vad händer med det vetenskapliga samtalet när fantasin hjälper en forskare att ändra perspektiv? Detta var något som undersöktes under Stockholm Explorative Talks som arrangerades den 4 oktober av Stockholms Akademiska Forum och Nobel Center i samarbete. Evenemanget var en del i Nobel Calling 2018.

Moira von Wright och Micael Dahlen hade fått uppdraget som kuratorer, denna första gång som Stockholm Explorative Talks arrangerades. De ledde samtalet men med det utökade uppdraget att faktiskt också iscensätta det, tänja på samtalets gränser och utforska var möten mellan forskare över disciplingränserna kan nå med okonventionella metoder.

Teamet som deltog bestod av Robin Teigland, Handelshögskolan i Stockholm, Mark Rhinard, Stockholms universitet, Loulou Cherinet, Konstfack, Walter Osika, Karolinska Institutet, Sanna Nordin-Bates, Gymnasik- och idrottshögskolan och Gustav Borgefalk, Royal College of Art, London.

I publiken på Kungl. Musikhögskolan fanns 100 forskare från 15 av Stockholms 18 lärosäten, juniora som seniora, och från hela bredden av ämnesområden som karaktäriserar vetenskapsstaden Stockholm.

 

Pressmeddelande Stockholms Akademiska Forum

Pressmeddelande Nobel Center16 oktober, 2018

Stockholm Explorative Talks utmanade gränser

Vad händer med det vetenskapliga samtalet när fantasin hjälper en forskare att ändra perspektiv? Detta var något som undersöktes under Stockholm Explorative Talks som arrangerades den 4 oktober av Stockholms Akademiska Forum och Nobel Center i samarbete. Evenemanget var en del i Nobel Calling 2018.

Moira von Wright och Micael Dahlen hade fått uppdraget som kuratorer, denna första gång som Stockholm Explorative Talks arrangerades. De ledde samtalet men med det utökade uppdraget att faktiskt också iscensätta det, tänja på samtalets gränser och utforska var möten mellan forskare över disciplingränserna kan nå med okonventionella metoder.

Teamet som deltog bestod av Robin Teigland, Handelshögskolan i Stockholm, Mark Rhinard, Stockholms universitet, Loulou Cherinet, Konstfack, Walter Osika, Karolinska Institutet, Sanna Nordin-Bates, Gymnasik- och idrottshögskolan och Gustav Borgefalk, Royal College of Art, London.

I publiken på Kungl. Musikhögskolan fanns 100 forskare från 15 av Stockholms 18 lärosäten, juniora som seniora, och från hela bredden av ämnesområden som karaktäriserar vetenskapsstaden Stockholm.

 

Pressmeddelande Stockholms Akademiska Forum

Pressmeddelande Nobel Center