Medlemmar

Stockholms Akademiska Forum är en samarbetsorganisation mellan alla 18 universitet och högskolor i Stockholm samt Stockholms stad.

Stockholm University and a statue of a blue tongue

Stockholms universitet

54 145
studenter
1 125
doktorander
6 115
anställda
People walking in a university courtyard

KTH Kungl. Tekniska högskolan

16 840
studenter
1 520
doktorander
5 135
anställda
Gammalt trähus med modern byggnad som tornar upp sig bakom

Karolinska Institutet

10 575
studenter
2 060
doktorander
6 335
anställda
A modern looking university courtyard with people strolling

Södertörns högskola

10 770
studenter
90
doktorander
1 035
anställda
View of a dome shaped building with a city skyline behind

Handelshögskolan i Stockholm

2 250
studenter
150
doktorander
430
anställda

Försvarshögskolan

1 370
studenter
20
doktorander
475
anställda
Ny modernistisk byggnad och äldre tegelbyggnad

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

915
studenter
255
anställda

Konstfack

830
studenter
215
anställda

Stockholms konstnärliga högskola

770
studenter
20
doktorander
250
anställda

Marie Cederschiöld högskola

1 335
studenter
25
doktorander
215
anställda

Gymnastik- och idrottshögskolan

1 350
studenter
25
doktorander