Medlemmar

Stockholms Akademiska Forum är en samarbetsorganisation mellan alla 18 universitet och högskolor i Stockholm samt Stockholms stad.

Stockholm University and a statue of a blue tongue

Stockholms universitet

55 180
studenter
1 245
doktorander
6 260
anställda
People walking in a university courtyard

KTH Kungl. Tekniska högskolan

15 580
studenter
1 625
doktorander
4 760
anställda
Gammalt trähus med modern byggnad som tornar upp sig bakom

Karolinska Institutet

9 680
studenter
2 080
doktorander
6 220
anställda
A modern looking university courtyard with people strolling

Södertörns högskola

11 080
studenter
70
doktorander
1 030
anställda
View of a dome shaped building with a city skyline behind

Handelshögskolan i Stockholm

1 990
studenter
135
doktorander
450
anställda
Officerare på väg till Försvagshögskolan

Försvarshögskolan

1 120
studenter
15
doktorander
440
anställda
Ny modernistisk byggnad och äldre tegelbyggnad

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

1 110
studenter
240
anställda

Konstfack

820
studenter
220
anställda

Stockholms konstnärliga högskola

860
studenter
20
doktorander
260
anställda
Ersta Sköndal högskola tornar upp sig på Södermalm

Marie Cederschiöld högskola

1 420
studenter
25
doktorander
190
anställda
Gymnastik- och idrottshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan

1 300
studenter
20
doktorander
170
anställda
Sophiahemmet högskola

Sophiahemmet Högskola

1 270
studenter
10
doktorander
130
anställda

Röda Korsets Högskola

860
studenter
90
anställda
Stol och bord uppställda vid kajen

Kungl. Konsthögskolan

220
studenter
70
anställda
Student in library

Enskilda Högskolan Stockholm

930
studenter
20
doktorander
40
anställda
Beckmans Designhögskola

Beckmans Designhögskola

120
studenter
30
anställda
Stockholms musikpedagogiska institut

Stockholms Musikpedagogiska Institut

180
studenter
60
anställda
Ericastiftelsen entré

Ericastiftelsen

60
studenter
20
anställda
Skymning över Stockholm Skymning över Stockholm

Stockholms stad