Medlemmar

Stockholms Akademiska Forum är en samarbetsorganisation mellan alla 18 universitet och högskolor i Stockholm samt Stockholms stad.

Stockholm University and a statue of a blue tongue

Stockholms universitet

44 085
studenter
1 260
doktorander
6 305
anställda
People walking in a university courtyard

KTH Kungl. Tekniska högskolan

15 720
studenter
1 640
doktorander
5 055
anställda
Gammalt trähus med modern byggnad som tornar upp sig bakom

Karolinska Institutet

9 650
studenter
2 060
doktorander
6 190
anställda
A modern looking university courtyard with people strolling

Södertörns högskola

9 615
studenter
70
doktorander
1 070
anställda
View of a dome shaped building with a city skyline behind

Handelshögskolan i Stockholm

1 905
studenter
130
doktorander
335
anställda
Officerare på väg till Försvagshögskolan

Försvarshögskolan

880
studenter
10
doktorander
415
anställda
Ny modernistisk byggnad och äldre tegelbyggnad

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

985
studenter
220
anställda

Konstfack

840
studenter
215
anställda

Stockholms konstnärliga högskola

750
studenter
20
doktorander
290
anställda
Ersta Sköndal högskola tornar upp sig på Södermalm

Marie Cederschiöld högskola

1 415
studenter
25
doktorander
200
anställda
Gymnastik- och idrottshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan

1 115
studenter
20
doktorander
160
anställda
Sophiahemmet högskola

Sophiahemmet Högskola

1 050
studenter
10
doktorander
120
anställda

Röda Korsets Högskola

985
studenter
85
anställda
Stol och bord uppställda vid kajen

Kungl. Konsthögskolan

260
studenter
70
anställda
Student in library

Enskilda Högskolan Stockholm

455
studenter
15
doktorander
35
anställda
Beckmans Designhögskola

Beckmans Designhögskola

125
studenter
30
anställda
Stockholms musikpedagogiska institut

Stockholms Musikpedagogiska Institut

160
studenter
55
anställda
Ericastiftelsen entré

Ericastiftelsen

45
studenter
20
anställda
Skymning över Stockholm Skymning över Stockholm

Stockholms stad