Aktuellt

Följ Stockholms Akademiska Forums verksamhet. Här berättar vi både om kommande och genomförda aktiviteter.

Aktuellt | 12 sep 2023

Stockholm Explorative Talks 2023

Den 9 November äntrar Stockholm Explorative Talks scenen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, KMH, för femte gången. Årets tema är: Polarization vs. Pluralism. Academia’s Crucial Role in Bridging Perspectives. Alla 18 lärosäten medverkar på scenen.