Styrelse

Lars Strannegård

Ordförande

Lars Strannegård är rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Foto: Juliana Wiklund

Olle Burell

Vice ordförande

Olle Burell är kommunfullmäktiges ordförande i Stockholms stad.

Åsa Borin

Ledamot

Åsa Borin är universitetsdirektör vid Stockholms universitet.

Foto: Rickard Kilström

Karin Ekdahl Wästberg

Ledamot

Karin Ekdahl Wästberg är innovationsdirektör i Stockholms stad.

Roger Klinth

Ledamot

Roger Klinth är rektor och VD för Marie Cederschiöld högskola.

Veronika Sundström

Ledamot

Veronika Sundström är universitetsdirektör vid Karolinska Institutet.

Foto: Liza Simonsson

Stefan Östlund

Ledamot

Stefan Östlund är vicerektor vid KTH.