Staf Analytics

Vi analyserar, sammanställer och presenterar kunskap om det akademiska Stockholm.

Nyckeltal Stockholm
Rapporter i vårt arkiv
Kontakt

Vår senaste rapport:

3 glada studenter i biblioteket

Rapport | 25 mar 2020

Studiedestination Stockholm: Internationell studentmobilitet i Stockholm 2018-2019

  • Närmare 10 000 internationella studenter
  • Flest från Kina, Tyskland och Finland
  • Ökning av indiska studenter med 26%
  • Utresande utbytesstudenter minskar
  • Färre utresande utbytesstudenter väljer Storbritannien
Läs hela rapporten

Nyckeltal uppdateras och publiceras inom kort

Rapporter i vårt arkiv

3 glada studenter i biblioteket

Rapport | 25 mar 2020

Studiedestination Stockholm: Internationell studentmobilitet i Stockholm 2018-2019

  • Närmare 10 000 internationella studenter
  • Flest från Kina, Tyskland och Finland
  • Ökning av indiska studenter med 26%
  • Utresande utbytesstudenter minskar
  • Färre utresande utbytesstudenter väljer Storbritannien
Läs hela rapporten

Har du frågor om vår statistik? Kontakta gärna Brita Lundström, omvärldsanalytiker på Stockholms Akademiska Forum.

Brita Lundström

Brita Lundström

Omvärldsanalytiker
Telefon: 08-674 77 70
Mobil: 073-270 43 58
Mail: [email protected]