Om Stockholms Akademiska Forum

Stockholms Akademiska Forum är en organisation och ett nätverk mellan 18 högskolor och Stockholms stad. Vi profilerar Stockholm som nationellt och internationellt akademiskt centrum.

Stockholm är en av världens ledande kunskapsregioner där högskolorna utgör en självklar och aktiv del av utvecklingen. Akademins aktörer bidrar till samhällets framgång genom samverkan, idéutbyte och lärande. Stockholm är modernt, öppet och tryggt, präglat av kreativa näringar, mångfald och hög innovationsgrad.

Stockholmsregionen rankas högt när platser jämförs, baserat bland annat på dess kreativitet, nytänkande, ekonomiska stabilitet, hållbarhet, sociala klimat och utbildningsnivå. Sammantaget finns värden som i nationell och internationell konkurrens representerar både särskiljning och attraktivitet. Att ytterligare stärka bilden av det akademiska Stockholm är en grundläggande målsättning.

Stockholms Akademiska Forum ska:

  • bidra till att profilera och stärka Stockholm som framstående akademisk destination samt belysa vikten av en stark akademi som en betydelsefull del av huvudstadens identitet
  • arbeta strategiskt med omvärldsanalys för att stärka Stockholms position som akademisk plats
  • vara ett forum för samverkan mellan akademi, Stockholms stad och näringsliv genom möten och nätverksbyggande aktiviteter

Det här gör Stockholms Akademiska Forum:

Stockholm Dual Career Network

Stockholm Dual Career Network (SDCN) är ett unikt nätverk för medföljande partners till internationella anställda i Stockholm. SDCN stöttar medföljare att etablera sig i Stockholm, söka jobb i Sverige, utforska svensk kultur och bredda sina sociala och professionella nätverk. SDCN välkomnar partners till anställda vid nätverkets anknutna organisationer, som förutom samtliga 18 lärosäten innefattar ett antal anslutna företag. SDCN grundades av Stockholms Akademiska Forum 2015 och har sedan dess stöttat över 600 medföljare. Läs mer på www.sdcn.se.

Study in Stockholm

Stockholms Akademiska Forum driver plattformen Study in Stockholm, som finns på webben: studyinstockholm.se och på Instagram: @studyinstockholm. Study in Stockholm marknadsför Stockholm som studentstad och riktar sig främst mot internationella studenter. Mycket av innehållet produceras av internationella studenter som studerar i Stockholm.

Stadshusmottagningar

I samband med terminstart bjuder Stockholms Akademiska Forum in 500 internationella studenter till Stockholms Stadshus för ett högtidligt ceremoniellt välkomnande. Stockholms Akademiska Forum koordinerar stadshusmottagningen tillsammans med lärosätena och Stockholms stad. I slutet av året bjuder Stockholms Akademiska Forum även in internationella forskare med partner till Stockholms stadshus för att välkomna dem till staden. Stockholms stad är värd och Staf samordnar arbetet tillsammans med lärosätena.

Staf Analytics

Staf Analytics analyserar, sammanställer och presenterar kunskap om akademins betydelse i Stockholm. Detta sker genom bevakning av rapporter, analyser och nyheter från enskilda högskolor och den nationella och internationella högskolesektorn. En annan viktig del är att sammanställa statistik om Stockholms lärosäten för att kunna ge en total bild av Stockholm som akademisk region. Sammanställningarna är underlag för rapporter, presentationer och beslut.

Staf Talks/Staf Small Talks

Staf Talks är interdisciplinära och engagerade diskussioner där akademin möter avgörande frågor för Stockholms progressiva utveckling. Staf Talks bjuder in experter from Stockholms lärosäten, internationella gäster och andra specialister för hängivna och öppna dialoger.

Staf Small Talks är möten och diskussioner som handlar om gemensamma frågor för Stockholms lärosäten. Vid Staf Small Talks rapporterar också Staf Analytics sina redovisningar.

Idén om ett gemensamt forum för Stockholmsregionens högskolor föddes 1996 inom Stockholms Akademiska Rektorskonvent, en sammanslutning av rektorer och förvaltningschefer från de största universiteten och högskolorna i Stockholm. De konstaterade att det i Stockholmsområdet finns en enorm kraft vad gäller akademisk utbildning och forskning men att Stockholm trots detta sällan framställs som en akademisk stad.

Verksamhetsidén gavs följande formulering: ”Stockholms Akademiska Forum ska profilera Stockholm som nationellt och internationellt akademiskt centrum genom att vara en gemensam mötesplats för samverkan och dialog mellan universiteten och högskolorna i Stockholm och deras kontakter med omvärlden”.

Verksamheten kom igång under 1998 i lokaler i Kulturhuset vid Sergels torg. Sedan dess har verksamheten haft olika inriktningar och har anpassats efter de behov som funnits. Detta har också hela tiden varit Staf:s styrka, att som den lilla organisationen kunna vara lättrörlig bredvid de stora, lite trögrörliga, högskolorna.

Tre olika faser

Staf:s historia kan delas in i tre olika faser. Inledningsvis var huvudfokus lärosätenas synlighet i staden – en folkbildande tredje uppgift. Därför låg verksamheten de första tio åren i Kulturhuset vid Sergels Torg. Där erbjöds allmänheten öppna föreläsningar, utställningar och vetenskapspubar. Där fanns också en högskolegemensam studieinformation. Vem som helst som passerade Sergels Torg skulle kunna få information om högskolestudier. Det fanns en tydlig tanke om breddad rekrytering i uppdraget. Studieinformationen i Kulturhuset stängde 2008 och strax därefter flyttade Staf:s kontor från Kulturhuset till Klarabergsgatan för att sedan 2020 flytta till Narvavägen 30.

Samtidigt som flytten från Kulturhuset till Klarabergsgatan ägde rum, ändrade Staf:s fokus till att få upp högskolans roll på den regionala agendan. Verksamheten gick från att vara i första hand informativ och publik till att bli strategisk. Staf presenterade studier om kunskapsregionen Stockholm, hade ett nära samarbete med Länsstyrelsen och Landstingets regionplanekontor och deltog i arbetet med den regionala utvecklingsplanen. Under denna fas ledde Staf också flera EU-finansierade projekt.

Från 2013 och framåt har Staf fokuserat på internationalisering och att profilera Stockholm som akademisk destination.

Från sex till 18 lärosäten

Inledningsvis bestod Stockholms Akademiska Forum av sex stycken medlemmar, de var Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet, Södertörns högskola och den dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm. Ganska snart utökades antalet medlemmar med Konstfack, Danshögskolan och så småningom även Operahögskolan. År 2005 gick Stockholms stad in som medlem och 2006 öppnades Staf för samtliga högskolor i regionen vilket innebar 11 ytterligare högskolemedlemmar. Under årens lopp har antalet medlemmar varierat. Den senaste medlemmen i Staf är Beckmans Designhögskola som gick med under 2017. Idag består Staf av 18 lärosäten och Stockholms stad.