Stockholms Akademiska Forum

Stockholms Akademiska Forum är en organisation och ett nätverk mellan 18 högskolor och Stockholms stad.
Vi profilerar Stockholm som nationellt och internationellt akademiskt centrum.

Ledning

Maria Fogelström Kylberg

Maria Fogelström Kylberg är VD för Stockholms Akademiska Forum och rapporterar till styrelsens ordförande.

Sedan Maria tillträdde sin tjänst 2013 har Staf genomgått en totalförändring som inneburit att organisationen effektiviserat sitt arbete och satt internationalisering i fokus.
Maria är också tagit initiativtagare och grundare av Stockholm Dual Career Network som stödjer medföljande till internationellt rekryterad personal vid Stockholms lärosäten och ett antal företag. Innan Maria började på Staf arbetade hon bland annat som vd för Central Swedens Regionala Representationskontor i Bryssel i 11 år. Hon har varit kommunikationskonsult inom public affairs i Bryssel och Stockholm och varit PR-ansvarig på Stockholm Business Region. Hon har även varit tillförordnad VD för Franska Handelskammaren i Stockholm.

Idag sitter hon i flera styrelser och ger inspirationsföreläsningar i internationellt ledarskap och om diversitet i yrkeslivet. I Juseks regi har hon även agerat som mentor till invandrade akademiker.

Maria har en journalistexamen från Poppius Journalistskola och en fil. kand från Stockholms universitet.

Hon bor tillsammans med sina två barn i Stockholm.

Foto: Clément Morin

Lars Strannegård

Lars Strannegård är styrelseordförande för Stockholms Akademiska Forum, där han också representerar Handelshögskolan i Stockholm.

Lars tillträdde som rektor för Handelshögskolan 2014. Dessförinnan agerade han som prorektor från 2012-2014. Han blev docent vid samma högskola 2002 och har även forskat vid dess ledarskapsinstitut.

Mellan 2006 och 2009 var Lars även professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Han har också varit gästforskare vid Stanford University i USA och University of St. Gallen i Schweiz.

Han är engagerad i hållbarhetsfrågor och disputerade redan 1998 med doktorsavhandlingen Green Ideas in Business.

Lars har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och böcker och invaldes till ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin 2015.

Han bor med sin hustru och två barn i Stockholm.

Lars Strannegård, Rektor på Handelshögskolan i Stockholm

Foto: Juliana Wiklund