Maria Fogelström Kylberg: ”Stockholm står sig mycket väl i den globala konkurrensen”

Staf:s VD Maria Fogelström Kylberg porträttbild

Staf:s VD Maria Fogelström Kylberg | Foto: Clément Morin

Sedan Maria Fogelström Kylberg tog över som VD för Staf 2013 har verksamheten genomgått en total transformation. Arbetet har både effektiviserats och internationaliserats och det har gett resultat. Allt fler studenter söker sig till Stockholm och universitetens senaste siffror visar att antalet internationella studenter har ökat med hela 14 % under de sista två åren.

I början av höstterminen 2018 satte Maria sig ner med entreprenören och skribenten Jenny Harler för att diskutera vilka utmaningar som står på tur och hur attraktivt Stockholm egentligen är som akademisk destination. Det här är ett utdrag av deras konversation.

Jenny Harler: Som organisation representerar ni 18 universitet och högskolor i Stockholm och det är samtliga. Har det varit svårt att enas kring en gemensam agenda?

Maria Fogelström Kylberg: Nej, det tycker jag inte. Med den mångfald som präglar Stockholms lärosäten och Stockholms stad kan det verka som en utmaning men det vi alla är överens om är att vi vill visa att akademin fyller en mycket viktig roll i vårt samhälle. Alla är också medvetna om att både Sverige och Stockholm är relativt okända i världen och därför är det klokt att samarbeta kring profilering gentemot internationella studenter och forskare.

JH: Vilka lärosäten är bäst på att profilera sig utomlands idag?

MFK: De stora lärosätena som SU, KI och KTH arbetar mycket med synlighet gentemot internationella studenter. De finns med på mässor och har samarbetsavtal med universitet över hela världen. Handelshögskolan har också länge arbetat med internationalisering och kommit väldigt långt.

JH: Deras program har också rankats väldigt högt av Financial Times.

MFK: Ja, det stämmer och det är förstås jättekul. Vi ser också att KI rankas bland de bästa i världen inom medicin och KMH inom performing arts, medan SU och KTH fortsätter att ligger i topp-100-kategorin.

”I år placerade Times Higher Education Stockholm på delad fjärdeplats med New York och det beror på att vi har tre av världens främsta universitet: KTH, SU och KI.”

JH: Är det också därför vi har sett att Stockholm, som universitetsstad, har rankats så högt i internationella index under våren?

MFK: Ja, Stockholm står sig mycket väl i den globala konkurrensen. I år placerade Times Higher Education Stockholm på delad fjärdeplats med New York och det beror på att vi har tre av världens främsta universitet: KTH, SU och KI. Rankingen mäter hur många universitet på topp-200-listan i världen man finner i samma stad och i Stockholm och New York har vi tre vardera.

“Vi bedömer själva att vår främsta konkurrens kommer från städer som Amsterdam, Berlin och München men vi är i mycket högre grad engelsktalande i Stockholm.”

JH: Det är ju fantastiskt. Vad säger studenterna själva om Stockholm?

MFK: Vi har mycket kontakt med de internationella studenterna och de är väldigt nöjda. I år klättrade Stockholm också 60 placeringar inom kategorin ”Student View” i QS Best Student Cities-ranking jämfört med 2017. En kommentar vi läste var att man uppskattar den toleranta och progressiva ideologi som svenskar visar upp i Stockholm. Våra egna, årliga studentundersökningar visar också att studenterna förknippar Stockholm med ord som hållbarhet, jämlikhet, innovation och kreativitet.

JH: Hur tycker du att vi står oss i konkurrensen med andra städer? Jag vet att du har studerat i både Stockholm och Paris.  

MFK: Ja, i Paris läste jag på ett privat universitet direkt efter studenten. Det var i slutet på 1980-talet och på den tiden var det ganska svårt att läsa på universitet som utländsk medborgare men tack vare vårt medlemskap i EU finns det idag helt andra och fantastiska möjligheter. Men ja, Paris är verkligen ungdomens magiska stad och står, liksom Stockholm, i en klass för sig.

“Språk är absolut nyckeln till att kunna förstå en annan kultur fullt ut.”

JH: Och där är det förstås bra om man talar flytande franska, vilket du gör. Det har jag inte lyckats lika bra med (skrattar).

MFK: Jo, du måste bara flytta dit ett par år. Men jag ska erkänna att jag läste franska i 12 år innan jag blev helt flytande och det gjorde jag för att jag älskar det språket. Sedan har jag bott 3 år i Paris och 11 år i Bryssel och nu är franskan mitt första utländska språk före engelskan.

JH: Och jag har förstått att du läser franska nyheter varje dag?
MFK: Ja, det är sant. Jag läser uteslutande böcker och tidningar på franska för att hålla språket vid liv. Språk är absolut nyckeln till att kunna förstå en annan kultur fullt ut.

JH: Ja, jag kan bara hålla med och i vissa länder är det verkligen svårt att få vardagen att fungera om man inte behärskar det inhemska språket. Samtidigt känns det som att många internationella studenter klarar sig bra på engelskan i Stockholm.
MFK: Jo, så är det och det är en stor fördel. Vi bedömer själva att vår främsta konkurrens kommer från städer som Amsterdam, Berlin och München men vi är i mycket högre grad engelsktalande i Stockholm. Därutöver är det innovativa klimatet bättre här och det är viktigt för många internationella studenter.

”Vi vet att stora länder som Kina och Indien ständigt förbättrar och utvecklar sina universitet och att det på så sätt uppstår viss konkurrens.”

JH: Samtidigt ser vi att konkurrensen om de här studenterna ökar på global nivå och i år attraherade Kina nästan en halv miljon internationella studenter. Det talas också mycket om Sydkorea, Malaysia och Singapore. Vad kan vi lära oss av dem?
MFK: Vi vet att stora länder som Kina och Indien ständigt förbättrar och utvecklar sina universitet och att det på så sätt uppstår viss konkurrens. Det kommer också att leda till att studenter från dessa länder inte i lika hög grad kommer behöva söka sig utomlands för studier i framtiden. Stockholms större universitet har sedan länge många och djupgående samarbeten med universitet i sydöstra och östra Asien och det är givetvis viktigt att upprätthålla och även fördjupa dessa.

JH: Språket måste också spela en stor roll. Hur många kurser erbjuder Stockholm på andra språk än svenska idag?

MFK: Oj! Vilken svår fråga. Det kan jag inte svara på. Man kan nog säga att en majoritet av masterprogrammen ges enbart på engelska. För övrigt får vi fler och fler kurser på engelska varje år och den typen av satsningar görs även av de mindre lärosätena.

JH: Och det har bidragit till att nästan 10 procent av Stockholms studenter kommer från andra länder.
MFK: Ja, det stämmer och det är förstås jättekul.

JH: Jag har förstått att den största gruppen av utländska studenter utgörs av tyskar.
MFK: Ja, det är helt riktigt. Vi har över 700 tyska studenter i Stockholm.

JH: Vilka andra nationaliteter söker sig hit?
MFK: Bland tio i topp ser vi även länder som Finland, Frankrike, Kina, Indien, Spanien och Italien.

”Vi behöver också tätare samarbeten mellan företag och universitet så att de internationella studenterna snabbt kan få intressanta jobb, få användning av sina nyförvärvade kunskaper och stanna i Stockholm några år.”

JH: Hur tror du att utvecklingen kommer att se ut framåt. Kan vi förvänta oss att se ett uppsving bland fler nationaliteter och i sådana fall vilka?

MFK: Jag tror att antalet kommer att fortsätta att öka eftersom utbildningarna håller hög kvalitet och Stockholm blir alltmer känt. Vi ser redan en 22-procentig ökning av de indiska studenterna, jämfört med föregående läsår, och de kinesiska studenterna utgör numera vår största grupp av utländska studenter utanför EU. Jag vill också gärna tro att det strategiska arbete vi gör inom Staf leder till att Stockholm lyckas profilera sig som en stark akademisk destination.


JH: Om du hade obegränsade resurser och kunde genomföra vilka förändringar som helst, för att göra Stockholm till en ännu bättre universitetsstad, vad skulle du göra då?
MFK: Fler studentbostäder är ett givet svar. Vi behöver också tätare samarbeten mellan företag och universitet så att de internationella studenterna snabbt kan få intressanta jobb, få användning av sina nyförvärvade kunskaper och stanna i Stockholm några år. Bättre studentrabatter är också en viktig fråga eftersom internationella studenter tycker att Stockholm är dyrt.

”Många studenter vill bli fotograferade i Blå hallen och bredvid den gyllene Nobelplaketten. Det är helt klart att Nobel är jättestort globalt sett.”

JH: Ni arbetar också med forskare och jag vet att ni har ett spännande samarbete på gång med Nobel Center. Vad kan du berätta om det?

MFK: Jaa! Vi lanserar Stockholm Explorative Talks med Nobel Center under den så kallade Tillkännagivandeveckan Nobel Calling i år. Det är ett mycket spännande evenemang där vi involverar akademiker från en mängd olika forskningsområden. Huvudidén är att få forskare från olika ämnesområden att mötas på nya kreativa sätt.

JH: Och hur viktigt är Nobelpriset för Stockholm som studentstad?
MFK: Vi hör ofta från internationella studenter att Nobelpriset är väldigt stort och välkänt över hela världen och det bidrar förstås till Stockholms attraktionskraft som studentstad. Vi ser också på den årliga studentmottagning vi arrangerar i Stadshuset att många studenter vill bli fotograferade i Blå hallen och bredvid den gyllene Nobelplaketten. Det är helt klart att Nobel är jättestort globalt sett.

”Jag skulle önska att alla förstod att akademin är helt nödvändig för ett samhälles utveckling. ”

JH: Det är så lätt att underskatta den stad man själv bor i. Vad skulle du vilja att stockholmarna vet om sin stad utifrån ett akademiskt perspektiv?

MFK: Jag skulle önska att alla förstod att akademin är helt nödvändig för ett samhälles utveckling. Vi skulle inte ha det lika bra i Sverige idag om vi inte hade haft en så stark akademisk tradition. Därutöver är det få människor som känner till att det finns 18 självständiga lärosäten bara i Stockholm. Den mångfald de representerar är unikt. Det äldsta lärosätet, Kungl. Musikhögskolan, grundades 1771 och det yngsta, Stockholms konstnärliga högskola, grundades 2014. KMH rankades förra året som nummer 6 i världen inom kategorin Performing Arts och det är väldigt stort. Man kan ju också se att musik är ett starkt område i Sverige i stort med en stor och alltjämt växande musikindustri i absolut världsklass. Vi har mycket att vara stolta över.