Informationsdag om EU:s utbildningspolitik och nya Erasmus+

PRESSMEDDELANDE | Den 1 juni kommer Stockholms Akademiska Forum (Staf) att bjuda ledande aktörer inom den högre utbildningssektorn och journalister till en informationsdag om EU:s utbildningspolitik och utvidgningen av Erasmus+.

Åsa Petri och Sophia Eriksson Waterschoot, som båda jobbar i Bryssel, har utsetts till dagens huvudtalare.

Åsa Petri, som är utbildningsråd för Sveriges permanenta representation vid EU, kommer att inleda den första sessionen med att berätta om utbildningens roll i den totala EU-kontexten och vad Sverige åstadkommer på nationell, regional och lokal nivå. Därefter kommer Sophia Eriksson Waterschoot, direktör på generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur vid Europeiska kommissionen, att vägleda deltagarna igenom det nya Erasmus+-programmet och dess möjligheter.

Åsa Petri

Åsa Petri, utbildningsråd, Sveriges permanenta representation vid EU, Bryssel

Sophia Eriksson

Sophia Eriksson Waterschoot, direktör, EU-kommissionen, generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur (DG EAC)

Staf:s VD, Maria Fogelström Kylberg, som tidigare jobbat som chef för Central Swedens representationskontor i Bryssel, kommer också att hålla i en paneldiskussion och frågestund.

Program

Tillhandahålls per mejl. För mer information, vänligen kontakta Martin Sahlin via martins@staforum.se.

Pressregistrering

Antalet platser är begränsat. Anmäl dig till press@staforum.se snarast möjligt och senast den 17 maj 2018.

Presskontakt
Jenny Harler
Scencia International
jenny.harler@staforum.se