Stockholms Akademiska Forum släpper sin första jämställdhetsrapport

STOCKHOLM, 8 mars 2019 — Inför årets internationella kvinnodag publicerar Stockholms Akademiska Forum (Staf) sin första jämställdhetsrapport. Rapporten konstaterar att 10 av huvudstadens 18 universitet leds av kvinnor, vilket motsvarar 56 procent. På nationell nivå ligger motsvarande siffra på 42 procent. Det kan jämföras med att endast 18 procent av världens 250 främsta lärosäten* har kvinnliga universitetsrektorer. Bland dem finns sju svenska lärosäten och 57 procent av dem leds av kvinnor, vilket innebär att Sverige toppar listan som landet med högst andel kvinnliga universitetsrektorer.

— Att Stockholm har så många kvinnliga rektorer är en viktig signal till internationella studenter och forskare som kommer hit. Det visar tydligt att Stockholm är en modern universitetsstad som strävar efter jämställdhet även om vi inte nått ända fram på alla nivåer, säger Maria Fogelström Kylberg, VD för Stockholms Akademiska Forum.

Idag utgörs hela 59 procent av Stockholmsstudenterna av kvinnor men det kvarstår en ojämn könsfördelning inom utbildningsområdena. Därutöver ligger andelen kvinnliga professorer i Stockholm – liksom i övriga Sverige – bara på 28 procent.

— Med det akademiska meriteringssystemet tar förändring tid så även om 28 procent inte är en tillfredsställande siffra så ser vi en tydlig utveckling i rätt riktning när vi blickar bakåt. Siffran är också relativt hög från ett europeiskt perspektiv, säger Maria Fogelström Kylberg.

Statistik från 2017 visar att andelen kvinnliga professorer ligger på 24 procent i Tyskland, 21 procent i Nederländerna och 26 procent i Storbritannien.

Om Stockholms Akademiska Forum

Stockholms Akademiska Forum (Staf) är en samarbetsorganisation för Stockholms stad och 18 lärosäten. Som medlemmarnas kollektiva röst arbetar Staf med att stärka Stockholms position som en av världens främsta akademiska destinationer. Besök gärna www.staforum.se för mer information.

Presskontakt

Jenny Harler
+46 (0)70-870 0781
jenny.harler@staforum.se

Länkar:

Se rapporten här

Ladda ned PDF-version av rapport: She Figures for Stockholm Academia

Högupplösta pressbilder för nedladdning i vår mediabank

*Källa: Times Higher Education