Stor ökning av internationella studenter i Stockholm

STOCKHOLM, 19 februari 2019 — En ny rapport från Stockholms Akademiska Forum (Staf) visar att antalet internationella studenter i Stockholm har ökat med 20 % under de sista tre åren. Det innebär att antalet närmar sig 10 000, vilket motsvarar 11 % av den totala studentpopulationen.

För första gången sedan studieavgifterna infördes 2011 är Kina också landet med flest internationella studenter i Stockholm. Antalet uppgår idag till 826 personer, vilket är en ökning med 18 % jämfört med föregående år.

Det lärosäte som har flest kinesiska studenter i Stockholm är KTH.

— Det är inte en tillfällighet, säger Sigbritt Karlsson, rektor för KTH. Vi har lagt nästan 20 år på att utveckla djupa samarbeten med flera av landets främsta universitet och våra egna studenter är mycket intresserade av Kina. Att även Stockholm har blivit så populärt bland kinesiska studenter är förstås väldigt positivt. Vi är dock måna om att ha ett mångkulturellt internationellt campus, varför vi arbetar brett med att rekrytera studenter från andra världsdelar.

Tyskland och Finland har sedan flera år legat i topp bland inresande studenter i Stockholm men de ökar inte lika snabbt som Kina och har därför i år placerat sig på en andra respektive tredje plats. Frankrike ligger på en oförändrad fjärde plats med 482 studenter. Som femte nation kommer Indien med 385 studenter, vilket innebär att de ökat med 16 % jämfört med föregående år.

— Totalt sett är det en betydelsefull ökning och det är vi väldigt glada över. Stockholm är en av de fem snabbast växande regionerna i Europa och en ökande mångfald inom akademin kan bara stärka vår konkurrenskraft, säger Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm.

Inresande studenter till Stockholm (Läsåret 2017/ 2018)

1. Kina (826, +18 %)
2. Finland (794, -4 %)
3. Tyskland (774, + 2 %)
4. Frankrike (482, 0 %)
5. Indien (385, +16 %)
6. Italien (362, +7 %)
7. Spanien (339, +14 %)
8. Grekland (275, +2 %)
9. USA (275, -1 %)
10. Nederländerna (222, -13 %)

Bland lärosätena har Handelshögskolan i Stockholm högst andel internationella studenter, följt av tre av de konstnärliga högskolorna. Antalet internationella studenter är dock störst vid Stockholms universitet, som har 3796 utländska studenter, varav den största gruppen kommer från Finland, följt av Tyskland.

Om Stockholms Akademiska Forum

Stockholms Akademiska Forum (Staf) är en samarbetsorganisation för Stockholms stad och 18 lärosäten. Som medlemmarnas kollektiva röst arbetar Staf med att stärka Stockholms position som en av världens främsta akademiska destinationer. Besök gärna www.staforum.se för mer information.

Presskontakt

Jenny Harler
+46 (0)70 870 07 81
jenny.harler@staforum.se

Länkar:

Läs hela rapporten online

Ladda ned PDF-version av rapport: Studiedestination Stockholm – Internationell studentmobilitet 2017-2018

Högupplösta pressbilder för nedladdning