Dela den här sidan

Rapport:

Studiedestination Stockholm

Internationell studentmobilitet i
Stockholm 2018-2019

Mars 2020

Läs hela rapporten

Hela Rapporten

15 min läsning

Sammanfattning

  • Närmare 10 000 internationella studenter

  • Flest från Kina, Tyskland och Finland

  • Ökning av indiska studenter med 26%

  • Utresande utbytesstudenter minskar

  • Färre utresande utbytesstudenter väljer Storbritannien

Läsåret 2018/2019 studerade 9955 internationella studenter vid Stockholms universitet och högskolor. Det var en ökning med 2% från föregående läsår. Det är framförallt till Stockholms universitet och KTH som de inresande studenterna kommer. De fem största nationaliteterna är Kina, Tyskland, Finland, Frankrike och Indien. Bland dessa grupper har indierna ökat kraftigast, 26% jämfört med föregående år.

De utresande utbytesstudenterna har minskat med -3%. De populäraste destinationerna för utbytesstudenter är USA, Australien och Singapore. Storbritannien som tidigare haft en tätposition har minskat i attraktionskraft. Antalet utresande utbytestudenter till Storbritannien har minskat samtidigt som antalet inresande studenter från Storbritannien har ökat.

Kontakt

Maria Fogelström Kylberg

VD Stockholms Akademiska Forum

Rapporten Studentmobilitet Stockholm 2018-2019 illustrerad framsida med statistiska figurerHela Rapporten

15 min läsning

Sammanfattning

  • Närmare 10 000 internationella studenter

  • Flest från Kina, Tyskland och Finland

  • Ökning av indiska studenter med 26%

  • Utresande utbytesstudenter minskar

  • Färre utresande utbytesstudenter väljer Storbritannien

Läsåret 2018/2019 studerade 9955 internationella studenter vid Stockholms universitet och högskolor. Det var en ökning med 2% från föregående läsår. Det är framförallt till Stockholms universitet och KTH som de inresande studenterna kommer. De fem största nationaliteterna är Kina, Tyskland, Finland, Frankrike och Indien. Bland dessa grupper har indierna ökat kraftigast, 26% jämfört med föregående år.

De utresande utbytesstudenterna har minskat med -3%. De populäraste destinationerna för utbytesstudenter är USA, Australien och Singapore. Storbritannien som tidigare haft en tätposition har minskat i attraktionskraft. Antalet utresande utbytestudenter till Storbritannien har minskat samtidigt som antalet inresande studenter från Storbritannien har ökat.

Kontakt

Maria Fogelström Kylberg

VD Stockholms Akademiska Forum

Under läsåret 2018/2019 studerade

0
internationella studenter i Stockholm

Förändring över fem år bland de största studentpopulationerna

Man with glasses and grey hair standing in crisp daylight looking into the camera

”Att de indiska studenterna ökar i antal ser vi som positivt och det beror på långsiktiga samarbeten med högt rankade universitet, kvaliteten på våra utbildningar och ett systematiskt rekryteringsarbete. Vi har även strategiska samarbeten med företag inom exempelvis energi, kommunikation och fordon som givetvis är attraktivt för studenterna. KTH:s rekrytering av internationella studenter är av stor betydelse för möjligheterna att locka talanger till Sverige och inte minst till Stockholm” Stefan Östlund, vicerektor för globala relationer och professor i elkraftteknik, KTH

Video 1:42

Indiska studenten Aasta Rohilla om att studera i Stockholm

Om Staf Analytics.

Staf Analytics analyserar, sammanställer och presenterar kunskap om det akademiska Stockholm. I analyserna framträder förändringar och trender som har betydelse för Stockholm som akademisk region.