Aktuellt

Följ Stockholms Akademiska Forums verksamhet. Här berättar vi både om kommande och genomförda aktiviteter.

Aktuellt | 5 apr 2024

Talent Talks – Om vikten av att rekrytera och behålla internationella medarbetare

24 APRIL 2024, 15.00-16.30   En majoritet av EU:s medlemsländer står inför en betydande demografisk utmaning. Sverige behöver fylla minst 120 000 tjänster de kommande åren och är i stort behov av internationell kompetens för