25 april, 2024

Ny rapport om vikten av dual career support

Stockholms Akademiska Forum har sedan 2015 arbetat aktivt med dual career support genom Stockholm Dual Career Network (SDCN). I en ny rapport – ‘The Hidden Cost of Neglect – Why Dual Career Support is Vital for Talent Retention’ – delar vi med oss av några av våra viktigaste lärdomar från detta arbete. Det är tydligt att dual career support, d.v.s. stöd till den medföljande partnern vid internationella rekryteringar, är en avgörande faktor när det kommer till talangattraktion och att behålla högutbildad internationell arbetskraft i Stockholm och Sverige.

Här är ett utdrag från rapporten:

Svenska företag står inför en stor utmaning när cirka 120 000 lediga tjänster behöver tillsättas under de kommande åren. Att anställa nya medarbetare innebär stora investeringar, både vad gäller tid och pengar, och konsekvenserna av hög personalomsättning ökar dessa kostnader ytterligare. Därför är det av yttersta vikt att de personer som rekryteras av svenska företag inte bara anställs utan också motiveras att stanna kvar på sina positioner. En underskattad faktor i sammanhanget är situationen för den medföljande partnern till internationella medarbetare.

  • För att hantera denna utmaning krävs riktade stödinitiativ för dual career support, som i förhållande till potentiella förluster är en kostnadseffektiv lösning.
  • Under det senaste decenniet har Sveriges ranking i Global Talent Competitiveness Index sjunkit från plats 4 till plats 9.
  • 81% kommer att lämna Stockholm om den medföljande partnern inte får ett jobb.
  • Att ta en proaktiv hållning i frågan om dual career är av yttersta vikt om Sverige vill fortsätta att konkurrera om en högkvalificerad internationell arbetskraft.
  • En holistisk och hållbar strategi för internationell rekrytering är nyckeln till att attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft.

Vill du läsa hela rapporten och få tips om hur du kan lyckas med dual career support?

Ladda ner den här.

Alla 18 universitet i Stockholm är en del av SDCN genom Stockholms Akademiska Forum. Vi erbjuder också flexibla och skräddarsydda lösningar för medföljande parters till internationella medarbetare på alla typer av företag och organisationer. Vill du veta mer om hur vi kan stötta din organisation genom dual career support? Tveka inte att kontakta Maria Fogelström Kylberg, VD för Stockholms Akademiska Forum, på maria.fogelstrom-kylberg@staforum.se.

25 april, 2024

Ny rapport om vikten av dual career support

Stockholms Akademiska Forum har sedan 2015 arbetat aktivt med dual career support genom Stockholm Dual Career Network (SDCN). I en ny rapport – ‘The Hidden Cost of Neglect – Why Dual Career Support is Vital for Talent Retention’ – delar vi med oss av några av våra viktigaste lärdomar från detta arbete. Det är tydligt att dual career support, d.v.s. stöd till den medföljande partnern vid internationella rekryteringar, är en avgörande faktor när det kommer till talangattraktion och att behålla högutbildad internationell arbetskraft i Stockholm och Sverige.

Här är ett utdrag från rapporten:

Svenska företag står inför en stor utmaning när cirka 120 000 lediga tjänster behöver tillsättas under de kommande åren. Att anställa nya medarbetare innebär stora investeringar, både vad gäller tid och pengar, och konsekvenserna av hög personalomsättning ökar dessa kostnader ytterligare. Därför är det av yttersta vikt att de personer som rekryteras av svenska företag inte bara anställs utan också motiveras att stanna kvar på sina positioner. En underskattad faktor i sammanhanget är situationen för den medföljande partnern till internationella medarbetare.

  • För att hantera denna utmaning krävs riktade stödinitiativ för dual career support, som i förhållande till potentiella förluster är en kostnadseffektiv lösning.
  • Under det senaste decenniet har Sveriges ranking i Global Talent Competitiveness Index sjunkit från plats 4 till plats 9.
  • 81% kommer att lämna Stockholm om den medföljande partnern inte får ett jobb.
  • Att ta en proaktiv hållning i frågan om dual career är av yttersta vikt om Sverige vill fortsätta att konkurrera om en högkvalificerad internationell arbetskraft.
  • En holistisk och hållbar strategi för internationell rekrytering är nyckeln till att attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft.

Vill du läsa hela rapporten och få tips om hur du kan lyckas med dual career support?

Ladda ner den här.

Alla 18 universitet i Stockholm är en del av SDCN genom Stockholms Akademiska Forum. Vi erbjuder också flexibla och skräddarsydda lösningar för medföljande parters till internationella medarbetare på alla typer av företag och organisationer. Vill du veta mer om hur vi kan stötta din organisation genom dual career support? Tveka inte att kontakta Maria Fogelström Kylberg, VD för Stockholms Akademiska Forum, på maria.fogelstrom-kylberg@staforum.se.