Internationella studenter fortsätter öka i Stockholm

STOCKHOLM, 17 mars 2020 – En färsk rapport från Stockholms Akademiska Forum visar att antalet internationella studenter i Stockholm närmar sig 10 000. Det innebär en ökning om hela 26 % under de senaste fem läsåren. Motsvarande siffra på riksnivå är 17%. De internationella studenterna utgör nu 11 % av den totala studentpopulationen i Stockholm.

De indiska studenterna ökar mest och jämfört med förra året motsvarar ökningen 26%, men hela 75% på tre år. Det är dock fortfarande de kinesiska, finska och tyska studenterna som intar toppositionerna. Det lärosäte som har flest indiska studenter i Stockholm är KTH.

— Att de indiska studenterna ökar i antal ser vi som positivt och det beror på långsiktiga samarbeten med högt rankade universitet, kvaliteten på våra utbildningar och ett systematiskt rekryteringsarbete. Vi har även strategiska samarbeten med företag inom exempelvis energi, kommunikation och fordon som givetvis är attraktivt för studenterna. KTH:s rekrytering av internationella studenter är av stor betydelse för möjligheterna att locka talanger till Sverige och inte minst till Stockholm, säger Stefan Östlund, vicerektor för globala relationer och professor i elkraftteknik, KTH

Antalet svenska utbytesstudenter är fortfarande på låg nivå (1 840) jämfört med antalet inresande. En majoritet av de svenska utbytesstudenterna väljer att resa till engelsktalande destinationer som USA, Australien och Singapore medan mycket få väljer länder inom EU.

– Med de fantastiska möjligheter som finns tack vare Erasmus+-programmet borde många fler ta tillfället i akt att resa ut och studera vid ett utländskt lärosäte. Ofta knyts kontakter som blir viktiga både för ett kommande yrkesliv och på det privata planet. Obalansen mellan in- och utresande är särskilt tydlig när det gäller studier i Frankrike och Tyskland; några av Sveriges främsta handels-partners sedan lång tid, säger Maria Fogelström Kylberg, VD för Stockholms Akademiska Forum.

Inresande studenter till Stockholm (Läsåret 2018/2019) (jfr 2017/2018)

1. Kina (870, + 5 %)
2. Tyskland (795, +3 %)
3. Finland (720, – 10 %)
4. Frankrike (500, + 3 %)
5. Indien (485, +26 %)
6. Italien (380, +5 %)
7. Spanien (355, + 5 %)
8. Grekland (295, + 7 %)
9. USA (275, 0 %)
10. Storbritannien (265, +22 %)

Bland lärosätena har Handelshögskolan i Stockholm högst andel internationella studenter, följt av tre av de konstnärliga högskolorna. Antalet internationella studenter är dock störst vid Stockholms universitet och KTH, som har 3740 respektive 3490 internationella.

Presskontakt

Sophia Wallin
sophia.wallin@staforum.se

Om Stockholms Akademiska Forum

Stockholms Akademiska Forum är en samarbetsorganisation för Stockholms stad och 18 lärosäten. Som medlemmarnas kollektiva röst arbetar Staf med att stärka Stockholms position som en av världens främsta akademiska destinationer. Besök gärna www.staforum.se för mer information.

Länkar:

Läs rapporten på webben

Ladda ned rapporten i PDF-format

Högupplösta pressbilder för nedladdning i vår mediabank