5 april, 2024

Talent Talks – Om vikten av att rekrytera och behålla internationella medarbetare

24 APRIL 2024, 15.00-16.30

 

En majoritet av EU:s medlemsländer står inför en betydande demografisk utmaning. Sverige behöver fylla minst 120 000 tjänster de kommande åren och är i stort behov av internationell kompetens för att klara detta. Det krävs betydande ansträngningar för att attrahera, rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Att tackla denna utmaning är inte bara nödvändigt utan även strategiskt och kostnadseffektivt då företag som rekryterar arbetskraftsinvandrare har 10 procent högre omsättningstillväxt.

Många svenska företag rekryterar redan idag internationella personer men förbiser ofta situationen för deras medföljande partners, som i många fall besitter kompetens som behövs i Sverige. Genom att främja personalens långsiktiga lojalitet, snabba på anställningsprocessen för medföljare och öka Sveriges attraktivitet som en destination för högkvalificerad arbetskraft är ’dual career support’ en nyckelfaktor i Sveriges kompetensförsörjning.

Vilka utmaningar står rekryteringsföretag och HR-experter inför? Hur kan svenska företag ta tillvara och behålla den internationella kompetens som redan finns i Sverige? Finns tillräcklig kunskap att validera internationella meriter? Handlar det främst om matchningsproblematik?
Hur tar Stockholm hand om medföljare i dagsläget och vilka riktade stödinitiativ finns att tillgå för företag och organisationer?

I samband med detta panelsamtal lanserar Stockholms Akademiska Forum rapporten ’The Hidden Cost of Neglect: Why Dual Career Support is Vital for Talent Retention’. Direkt efter samtalet kommer The Local att göra en liveinspelning på plats av sin podcast ‘Sweden in Focus’ med anledning av dagens diskussion. Hjärtligt välkommen!

Panelsamtal med:
Fredrik Hillelson, VD Novare
Lars Strannegård, Rektor Handelshögskolan i Stockholm
Lena Rekdal, Founder Nimmersion
Susanna Pelttari, Head of Global Mobility Spotify

Moderator:
Cecilia Garme, Politisk journalist, moderator och fil. dr i statsvetenskap.

Livepodd: Sweden in Focus – The Local

ANMÄL DIG HÄR!

 

Talent Talks genomförs i samarbete mellan Stockholms Akademiska Forum, Stockholm Business Region och The Local.

5 april, 2024

Talent Talks – Om vikten av att rekrytera och behålla internationella medarbetare

24 APRIL 2024, 15.00-16.30

 

En majoritet av EU:s medlemsländer står inför en betydande demografisk utmaning. Sverige behöver fylla minst 120 000 tjänster de kommande åren och är i stort behov av internationell kompetens för att klara detta. Det krävs betydande ansträngningar för att attrahera, rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Att tackla denna utmaning är inte bara nödvändigt utan även strategiskt och kostnadseffektivt då företag som rekryterar arbetskraftsinvandrare har 10 procent högre omsättningstillväxt.

Många svenska företag rekryterar redan idag internationella personer men förbiser ofta situationen för deras medföljande partners, som i många fall besitter kompetens som behövs i Sverige. Genom att främja personalens långsiktiga lojalitet, snabba på anställningsprocessen för medföljare och öka Sveriges attraktivitet som en destination för högkvalificerad arbetskraft är ’dual career support’ en nyckelfaktor i Sveriges kompetensförsörjning.

Vilka utmaningar står rekryteringsföretag och HR-experter inför? Hur kan svenska företag ta tillvara och behålla den internationella kompetens som redan finns i Sverige? Finns tillräcklig kunskap att validera internationella meriter? Handlar det främst om matchningsproblematik?
Hur tar Stockholm hand om medföljare i dagsläget och vilka riktade stödinitiativ finns att tillgå för företag och organisationer?

I samband med detta panelsamtal lanserar Stockholms Akademiska Forum rapporten ’The Hidden Cost of Neglect: Why Dual Career Support is Vital for Talent Retention’. Direkt efter samtalet kommer The Local att göra en liveinspelning på plats av sin podcast ‘Sweden in Focus’ med anledning av dagens diskussion. Hjärtligt välkommen!

Panelsamtal med:
Fredrik Hillelson, VD Novare
Lars Strannegård, Rektor Handelshögskolan i Stockholm
Lena Rekdal, Founder Nimmersion
Susanna Pelttari, Head of Global Mobility Spotify

Moderator:
Cecilia Garme, Politisk journalist, moderator och fil. dr i statsvetenskap.

Livepodd: Sweden in Focus – The Local

ANMÄL DIG HÄR!

 

Talent Talks genomförs i samarbete mellan Stockholms Akademiska Forum, Stockholm Business Region och The Local.