12 september, 2023

Stockholm Explorative Talks 2023

Den 9 November äntrar Stockholm Explorative Talks scenen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, KMH, för femte gången. Årets tema är: Polarization vs. Pluralism. Academia’s Crucial Role in Bridging Perspectives. Alla 18 lärosäten medverkar på scenen. Nytt för i år är att även personer från näringslivet deltar i de interdisciplinära samtalen. En annan nyhet är samarbetet med Openlab. Den 10 November bjuds nämligen deltagarna in till en crash course i interdisciplinäritet i praktiken.

Om årets tema: ”In a world where increasing polarization poses complex challenges to many layers of society, academia plays a more important role now than ever. When one-sided, powerful stories describe the world from opposite extremes, inviting opposing perspectives to the table (the very essence of academia) for thoughtful exploration and discussion, is an essential ingredient in the antidote. This takes curiosity and courage (and what are academics if not curious and courageous?) and a good arena for dialogue. That’s why we would like to invite you to explore academia’s crucial role in bridging perspectives at this year’s Stockholm Explorative Talks – alongside academics and artists from all 18 universities and higher education institutions in Stockholm.”

-Vi är glada att återigen kunna bjuda in till Stockholm Explorative Talks, och visa den bredd som finns i Stockholms samlade akademi. Vi tror på att kreativa, lekfulla och interdisciplinära samtal kan möta problem i vår samtid på ett nytt sätt. I mötet väcks nya tankar, det vi trodde att vi sökte visar sig vara någonting annat, och nya gnistor tänds, säger Maria Fogelström Kylberg, VD på Stockholms Akademiska Forum.

Hela programmet och länk till anmälan hittar du här.

Stockholms Akademiska Forum – 18 universitet och högskolor och Stockholms stad.

12 september, 2023

Stockholm Explorative Talks 2023

Den 9 November äntrar Stockholm Explorative Talks scenen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, KMH, för femte gången. Årets tema är: Polarization vs. Pluralism. Academia’s Crucial Role in Bridging Perspectives. Alla 18 lärosäten medverkar på scenen. Nytt för i år är att även personer från näringslivet deltar i de interdisciplinära samtalen. En annan nyhet är samarbetet med Openlab. Den 10 November bjuds nämligen deltagarna in till en crash course i interdisciplinäritet i praktiken.

Om årets tema: ”In a world where increasing polarization poses complex challenges to many layers of society, academia plays a more important role now than ever. When one-sided, powerful stories describe the world from opposite extremes, inviting opposing perspectives to the table (the very essence of academia) for thoughtful exploration and discussion, is an essential ingredient in the antidote. This takes curiosity and courage (and what are academics if not curious and courageous?) and a good arena for dialogue. That’s why we would like to invite you to explore academia’s crucial role in bridging perspectives at this year’s Stockholm Explorative Talks – alongside academics and artists from all 18 universities and higher education institutions in Stockholm.”

-Vi är glada att återigen kunna bjuda in till Stockholm Explorative Talks, och visa den bredd som finns i Stockholms samlade akademi. Vi tror på att kreativa, lekfulla och interdisciplinära samtal kan möta problem i vår samtid på ett nytt sätt. I mötet väcks nya tankar, det vi trodde att vi sökte visar sig vara någonting annat, och nya gnistor tänds, säger Maria Fogelström Kylberg, VD på Stockholms Akademiska Forum.

Hela programmet och länk till anmälan hittar du här.

Stockholms Akademiska Forum – 18 universitet och högskolor och Stockholms stad.