13 juni, 2013

Ny arena för högre utbildning i Almedalen

Under Almedalsveckan 2013 samordnar Stockholms Akademiska Forum en gemensam arena – Kunskapshuvudstaden – för 19 högskolor i Stockholm i samarbete med Stockholms stad. I Donnerska husets trädgård bjuder vi på debatter, diskussioner och kunskap om högre utbildning och forskning. På arenan sker 35 arrangemang i regi av högskolor i Stockholm samt Stockholms stad. www.kunskapshuvudstaden.se

13 juni, 2013

Ny arena för högre utbildning i Almedalen

Under Almedalsveckan 2013 samordnar Stockholms Akademiska Forum en gemensam arena – Kunskapshuvudstaden – för 19 högskolor i Stockholm i samarbete med Stockholms stad. I Donnerska husets trädgård bjuder vi på debatter, diskussioner och kunskap om högre utbildning och forskning. På arenan sker 35 arrangemang i regi av högskolor i Stockholm samt Stockholms stad. www.kunskapshuvudstaden.se