21 november, 2019

Staf:s styrelse i Dublin

Den 6-8 november besökte Staf:s styrelse Dublin. Under studieresan besöktes Trinity College, Dublin City Council och Technological University (TU) Dublin.

TU Dublin har tidigare varit uppdelat på många mindre enheter runt om i staden men är just nu på väg att samlas i ett område. Området, Grangegorman, är ett stort omvandlingsprojekt i staden och har tidigare varit ett mentalsjukhus.

Dublin är en av tio städer som Stockholms Akademiska Forum tittar lite extra på. Städer som har likheter med Stockholm  i omfång, profil, akademisk storlek och attraktivitet.

 

Stockholms Akademiska Forums styrelse. Från vänster i bild: Lars Strannegård, Johanna Adami, Lotta Edholm och Gunnar Björkman. På bilden saknas Åsa Borin.

 

Biblioteket på Trinity College

Trinity College

21 november, 2019

Staf:s styrelse i Dublin

Den 6-8 november besökte Staf:s styrelse Dublin. Under studieresan besöktes Trinity College, Dublin City Council och Technological University (TU) Dublin.

TU Dublin har tidigare varit uppdelat på många mindre enheter runt om i staden men är just nu på väg att samlas i ett område. Området, Grangegorman, är ett stort omvandlingsprojekt i staden och har tidigare varit ett mentalsjukhus.

Dublin är en av tio städer som Stockholms Akademiska Forum tittar lite extra på. Städer som har likheter med Stockholm  i omfång, profil, akademisk storlek och attraktivitet.

 

Stockholms Akademiska Forums styrelse. Från vänster i bild: Lars Strannegård, Johanna Adami, Lotta Edholm och Gunnar Björkman. På bilden saknas Åsa Borin.

 

Biblioteket på Trinity College

Trinity College