corona-viruset

corona-viruset

11 maj, 2020

Stockholms lärosäten trappar upp kampen mot Corona-viruset

Akademins ansvarstagande och kreativitet för att besegra Corona-viruset är enorm. I tider av kris blir det än tydligare vad akademins gränsöverskridande idéer och förhållningssätt bidrar med. Corona-viruset sätter högskolornas breda kreativitet i fokus när kampen för att hjälpa samhället hitta vägar ut ur pandemin fortsätter. Inte bara med kunskap och ny forskning utan även innovationsförmåga, snabb omställning och kreativitet.

Vi har tidigare berättat om den stora omställningen som Stockholms universitet och högskolor gjorde i mitten av mars, att på bara några timmar gå över till enbart digital undervisning. Vi berättade då också om en rad tidiga initiativ som exempelvis Stockholms universitets handspritsfabrik, Sophiahemmet Högskolas snabbutbildning av permitterad flygplanspersonal, samt Karolinska Institutets e-utbildningar om hantering av Covid-19 patienter, som togs fram på uppdrag av Socialstyrelsen.

Lärosätenas kreativa arbete mot Corona-viruset

Ersta Sköndal Bräcke Högskola har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram en e-utbildning för ny personal inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg för att möta utmaningarna i framförallt kommunalt finansierad vård och omsorg under Corona-pandemin.

Forskargruppen vid KTH och Science for Life Laboratory som vi berättat om tidigare arbetar intensivt med utvecklingen av ett antikroppstest. En första analys från test-kit utskickade till slumpvis utvalda Stockholmare har gett lovande resultat och nu har en andra omgång test-kit skickats ut.

Vid KTH Vattencentrum har analys av vattenprover vid Stockholms avloppsreningsverk påbörjats där man kunnat spåra viruset i vattnet. Genom att följa virushalten i vattnet tror man sig kunna förutsäga när en andra våg av smittan är på väg. Forskargruppen har också snabbt knutit till sig internationella samarbetspartners.

Vid Karolinska Institutet pågår forskning på en rad fronter om Corona-viruset SARS-CoV-2. Det är alltifrån forskning för att finna vaccin, forskning om behandling av Covid-19, forskning om immunitet och utveckling av tester, till aspekter på folkhälsa som vad ensamhet och social distansering gör med oss människor.

Vid Handelshögskolan i Stockholm har också snabbt nya forskningsprojekt startat för att studera hur ekonomin och konsumtionsbeteenden påverkas av pandemin.

Flera av Försvarshögskolans krishanteringsexperter bistår med sin kunskap i Regeringen kansli för krishantering.

Länkar

Följ några av universitetens samlingsportaler om Corona-pandemin:

Handelshögskolan i Stockholm: https://www.hhs.se/en/outreach/coronavirus/corona-content/

KTH: https://www.kth.se/aktuellt/nyhetsteman/tema-det-nya-coronaviruset-1.970138

Karolinska Institutet: https://ki.se/covid-19/covid-19-portalen

11 maj, 2020

Stockholms lärosäten trappar upp kampen mot Corona-viruset

Akademins ansvarstagande och kreativitet för att besegra Corona-viruset är enorm. I tider av kris blir det än tydligare vad akademins gränsöverskridande idéer och förhållningssätt bidrar med. Corona-viruset sätter högskolornas breda kreativitet i fokus när kampen för att hjälpa samhället hitta vägar ut ur pandemin fortsätter. Inte bara med kunskap och ny forskning utan även innovationsförmåga, snabb omställning och kreativitet.

Vi har tidigare berättat om den stora omställningen som Stockholms universitet och högskolor gjorde i mitten av mars, att på bara några timmar gå över till enbart digital undervisning. Vi berättade då också om en rad tidiga initiativ som exempelvis Stockholms universitets handspritsfabrik, Sophiahemmet Högskolas snabbutbildning av permitterad flygplanspersonal, samt Karolinska Institutets e-utbildningar om hantering av Covid-19 patienter, som togs fram på uppdrag av Socialstyrelsen.

Lärosätenas kreativa arbete mot Corona-viruset

Ersta Sköndal Bräcke Högskola har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram en e-utbildning för ny personal inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg för att möta utmaningarna i framförallt kommunalt finansierad vård och omsorg under Corona-pandemin.

Forskargruppen vid KTH och Science for Life Laboratory som vi berättat om tidigare arbetar intensivt med utvecklingen av ett antikroppstest. En första analys från test-kit utskickade till slumpvis utvalda Stockholmare har gett lovande resultat och nu har en andra omgång test-kit skickats ut.

Vid KTH Vattencentrum har analys av vattenprover vid Stockholms avloppsreningsverk påbörjats där man kunnat spåra viruset i vattnet. Genom att följa virushalten i vattnet tror man sig kunna förutsäga när en andra våg av smittan är på väg. Forskargruppen har också snabbt knutit till sig internationella samarbetspartners.

Vid Karolinska Institutet pågår forskning på en rad fronter om Corona-viruset SARS-CoV-2. Det är alltifrån forskning för att finna vaccin, forskning om behandling av Covid-19, forskning om immunitet och utveckling av tester, till aspekter på folkhälsa som vad ensamhet och social distansering gör med oss människor.

Vid Handelshögskolan i Stockholm har också snabbt nya forskningsprojekt startat för att studera hur ekonomin och konsumtionsbeteenden påverkas av pandemin.

Flera av Försvarshögskolans krishanteringsexperter bistår med sin kunskap i Regeringen kansli för krishantering.

Länkar

Följ några av universitetens samlingsportaler om Corona-pandemin:

Handelshögskolan i Stockholm: https://www.hhs.se/en/outreach/coronavirus/corona-content/

KTH: https://www.kth.se/aktuellt/nyhetsteman/tema-det-nya-coronaviruset-1.970138

Karolinska Institutet: https://ki.se/covid-19/covid-19-portalen